Dorpsenquête De Knipe

De uitwerking en het succes van de Verkeersvisie (onderdeel van de nieuwe Dorpsvisie) van De Knipe is een mooi voorbeeld van het totaaltraject dat De Swart Onderzoek en Advies aanbiedt. De ‘harde’ input (vragenlijsten, statistische analyse, begeleiding en politiek) werden verzorgd door Erik de Swart. Britta Doddema heeft kritisch meegekeken naar de vragenlijsten, logica aangebracht, teksten leesbaar gemaakt en de schriftelijke communicatie op zich genomen.

Voor een inzage in het eindrapport, klik hier. Voor de Verkeersvisie, klik hier.

Geschiedenis en uitvoering

In 2015 moest De Knipe een nieuwe dorpsvisie opstellen. In plaats van dit op de gebruikelijke manier te doen, besloot Erik, destijds voorzitter van Plaatselijk Belang, het hele dorp hier zoveel mogelijk bij te betrekken. Met zijn ervaring opgedaan als senior onderzoeker bij de gemeente Lelystad, heeft Erik een enquête opgesteld om zo de belangrijke thema’s (o.m. wonen, verkeer, veiligheid, leefbaarheid en voorzieningen) en wensen van de inwoners in kaart te brengen. Om zoveel mogelijk respons te krijgen, is intensief gebruik gemaakt van lokale communicatiemiddelen en persoonlijke benadering. Uiteindelijk zijn de ingevulde enquêtes met de juiste statistiek door Erik verwerkt tot een rapport die als basis zal dienen voor de Dorpsvisie. Deze methode heeft hoge ogen gegooid bij zowel de gemeente Heerenveen als verschillende Plaatselijk Belangen in de omgeving.

Uitkomsten en vervolg

Uit de enquête bleek dat het belangrijkste thema van De Knipe het verkeer was, vooral de hoeveelheid en de veiligheid. Hoewel er een groot onderhoud van de doorgaande weg van De Knipe gepland stond, kon dit niet tegemoetkomen aan de vergaande wensen die de dorpelingen hadden met betrekking tot het verkeer door hun dorp. Onder leiding van Erik heeft een verkeerscommissie van geïnteresseerde Knipsters en een verkeerskundige van de gemeente, een Verkeersvisie opgesteld. Helaas was dit plan vele malen duurder dan het gepland groot onderhoud.

Tastbaar eindresultaat

Om de politiek warm te maken voor dit veel duurdere, maar betere, project, is Erik regelmatig langs de diverse raadsfracties, college en ambtenaren van de gemeente Heerenveen gegaan. En met succes. De raad is in 2017 akkoord gegaan met een herinrichting van de Meyerweg a €3.200.000. De herinrichting duurde lang en ging niet zonder slag of stoot. Ook tijdens dit proces heeft Erik een begeleidende en sturende rol op zich genomen om partijen tot elkaar te brengen. Het resultaat is een prachtig ingerichte weg waar vrijwel alle bewoners tevreden mee zijn.