De Swart Onderzoek en Advies is een dynamisch bureau met veel ervaring op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, data-analyse, implementatie en procesbegeleiding. Deze ervaring  koppelen we aan een wetenschappelijke benadering en een grote dosis enthousiasme. Persoonlijk, maatwerk en integriteit zijn onze sleutelwoorden.

De Swart Onderzoek en Advies bouwt vanuit maatschappelijke betrokkenheid bruggen tussen overheid en burgers, overheid en organisaties en (maatschappelijke) organisaties en hun klanten.

De Swart Onderzoek en Advies biedt meer dan alleen het uitvoeren van een onderzoek of het schrijven van een rapportage. We leveren een product waar onze klanten écht mee aan de slag kunnen. Dit betekent een persoonlijke benadering, een uitvoerige inventarisatie van de vragen van de klant, een heldere rapportage en een duidelijk plan voor de implementatie. Met onze service kan uw organisatie een betere bijdrage leveren, haar efficiëntie verhogen, haar klanten beter tegemoetkomen.

De Swart Onderzoek en Advies biedt een totaaloplossing voor al uw (markt)onderzoeksvragen.  Vanaf het bepalen van de onderzoeksvraag, het opzetten van het onderzoek, het analyseren, tot en met het implementeren, De Swart Onderzoek en Advies heeft ruimschoots ervaring met alle onderdelen van dit proces. De Swart Onderzoek en Advies biedt u gepersonaliseerde enquêtes, data-analyse (SPSS), uitgewerkte rapporten en procesbegeleiding.

De Swart Onderzoek en Advies specialiseert zich in de opzet en de begeleiding van het gehele proces maar uiteraard kunt u ook voor een of meerdere afzonderlijke onderdelen bij ons terecht.