Woningbehoefte in de dorpen van Heerenveen

In november 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder de besturen van alle Plaatselijke Belangen van de gemeente Heerenveen naar het woningaanbod in de dorpen.

Ruim tweederde van de Plaatselijke Belangen geven aan dat in hun dorpen het aanbod van koop- en huurwoningen voor starters, jongeren uit het eigen dorp en senioren uit het eigen dorp niet voldoende is. Ze geven dan ook aan dat er meer betaalbare woningen moeten komen voor de eigen jongeren en eigen senioren in de dorpen. Verder moet er meer ruimte komen voor diversiteit in woonvormen voor de verschillende doelgroepen.

Zo’n 67% van de Plaatselijke Belangen geeft aan dat de huidige woningvoorraad niet voorziet in de woningbehoefte van het dorp. Hierin kan een nieuwbouwwijk voorzien. Eenzelfde percentage ziet een nieuwbouwwijk als een goede mogelijkheid om de voorzieningen in het
dorp in stand te houden. Alleen het opvullen van gaten in de huidige bebouwing voor nieuwbouw, wordt door 51% positief beoordeeld.

Als u de gehele rapportage wilt lezen, dan kunt u het bestand downloaden:

© bureau DE SWART(De Knipe), 2021

Op de documenten van bureau DE SWART is copyright van toepassing. Indien u gebruik wilt maken van (onderdelen van) de tekst, kunt u contact opnemen met bureau DE SWART via info@ deswart.frl