Overig werk

In Lelystad heeft Erik de Swart als senior onderzoeker op diverse gebieden onderzoeken opgesteld, analyses uitgevoerd en rapportages geschreven. Onderstaande onderzoeken zijn geheel van zijn hand. Daarnaast is Erik de Swart bij meerdere onderzoeken betrokken geweest als co-auteur.

LSP Toekomstscenatio’s 2019

LSP Toekomstscenatio’s 2018

LSG Lelypas 2018

LSG Leefbaarheid

LSG Veiligheid

LSG Herdenkingsmonument 2017

Voor onderstaande rapporten heeft Erik de Swart het onderzoek uitgevoerd en als supervisor opgetreden bij de analyse en de rapportage:

Gemeentelijke dienstverlening 2016

Woontevredenheid 2017

LSG Sportdeelname 2015

Het proefschrift van Erik de Swart (Wageningen UR):

© bureau DE SWART(De Knipe), 2021

Op de documenten van bureau DE SWART is copyright van toepassing. Indien u gebruik wilt maken van (onderdelen van) de tekst, kunt u contact opnemen met bureau DE SWART via info@ deswart.frl