Onze werkwijze

bureau DE SWART gelooft en belooft dat een goed onderzoek de basis is voor daadwerkelijk resultaat. In samenspel met de opdrachtgever wordt bekeken welk onderzoek, welke vragen, welke opzet tot een concreet, toepasbaar en implementeerbaar rapport zal leiden.

Wij delen het proces op in 5 fases. Elke fase is belangrijk voor het resultaat. Onze specialisatie is de afstemming van alle fases op elkaar. Maar uiteraard kunnen wij ook afzonderlijke onderdelen voor u verzorgen.

Voorbeelden van ons werk

Een totaaltraject uitgevoerd door Erik de Swart vindt u hier.

Een voorbeeld van een door bureau DE SWART uitgevoerd onderzoek vindt u hier.

Voor overig werk van Erik de Swart, klik hier.

De vijf pilaren van goed onderzoek

Fase 1: De basis: het opstellen van de onderzoeksvraag

Deze fase wordt in veel gevallen als vanzelfsprekend gevonden. De vraag lijkt duidelijk, op naar de volgende stap. Niet zelden blijkt bij de afronding van een onderzoek echter dat de vraag onduidelijk was, niet heeft geleid tot een bruikbaar rapport, onvoldoende was uitgesplitst, of simpelweg niet aansluit bij de beschikbare data. Ook kan bij doorvragen blijken dat de vraag de vraag niet is. Er zit een vraag achter de vraag.

Om al deze scenario’s te voorkomen, zet bureau DE SWART al haar kennis en capaciteiten in om tot een eenduidige, goede onderzoeksvraag te komen. Dit vormt de basis van het hele proces en voorkomt teleurstellingen verderop.

Fase 2: Dataverzameling

Er wordt nauwkeurig gekeken welke tools het beste aansluiten bij de onderzoeksvraag. Naast het gebruik van bestaande databestanden biedt bureau DE SWART op maat gemaakte enquêtes, (geleide) interviews, en brononderzoek. Wij garanderen maatwerk en persoonlijke benadering

Fase 3: Data- analyse

De verzamelde data zullen moeten worden verwerkt. In het geval van kwantificeerbare data zal in veel gevallen een betrouwbare en transparante statistische bewerking moeten plaatsvinden. bureau DE SWART biedt u jarenlange ervaring met SPSS, een van de meest gebruikte data-analyseprogramma.

Fase 4: Het rapport

Het eerste tastbare resultaat. Alle (bewerkte) en relevante gegevens worden, in overleg met de opdrachtgever, verwerkt tot een integer en leesbaar rapport. bureau DE SWART stelt eer in haar werk. Onze rapporten moeten doen waarvoor ze bedoeld zijn en niet in een bureaula verdwijnen.

Fase 5: De implementatie

Een rapport is niet het doel, het is een middel om tot tastbare resultaten te komen. Vanaf fase 1 is ervoor gezorgd dat het rapport het doel van de opdrachtgever dient. bureau DE SWART heeft de expertise om u te begeleiden bij de gemeente(-politiek) of om veranderingen door te voeren op de werkvloer.