Curriculum vitae

De drie rode draden in de carrière van Erik de Swart zijn wetenschap, cijfers en mensen. Erik studeerde biologie in Utrecht en vervolgde dit met een promotie in Wageningen. Verdere werkervaring deed hij o.m. op bij NWO (Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de VU (Vrije Universiteit Amsterdam) en de gemeente Lelystad. In deze functies heeft zeer veel ervaring opgedaan met onderzoek, metingen, statistiek en overheden. Daarnaast heeft Erik zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen en is Integriteitscoach en LEAN practitioner.

Naast zijn werk heeft Erik ruime ervaring opgedaan in diverse nevenfuncties, vrijwilligerswerk en politiek en gemeente. In Wageningen zat hij in de Onderzoekscommissie en Onderwijscommissie. Ondertussen werkte hij voor de Fietsersbond als voorzitter en vrijwilligerscoördinator. En tussen 2003 en 2005 was hij fractiemedewerker van de SP te Utrecht. Na de verhuizing naar Friesland werd hij eerst lid en vervolgens voorzitter van het Plaatselijk Belang De Knipe. Sinds 2018is Erik raadslid voor de FNP in Heerenveen.

Met zijn uitgebreide werkervaring, zijn interesse in onderzoek en de verhouding tussen burger en overheid, zijn passie voor communicatie en efficiëntie, is het niet meer dan een logische stap om een eigen bedrijf op zetten dat al deze en meer kwaliteiten in zich verenigd: bureau DE SWART.

Voor een gedetailleerd CV, klik hier.