Burgerparticipatiecoach

Burgerparticipatie. Een mooi woord voor de samenwerking tussen burger en overheid. Het idee is: de inwoners weten wat er nodig is en de gemeentes en andere instanties ondersteunen hen hierbij.

Toch gaat het niet altijd soepel in de praktijk. Plannen komen niet van de grond, subsidies blijven liggen, partijen communiceren steeds moeilijker en raken gefrustreerd.

En dat vinden wij jammer. En helaas ook begrijpelijk. Het is voor een leek niet makkelijk om de weg te vinden in gemeenteland. En veel gemeentes zijn van goede wil maar kunnen die goede wil niet vertalen in een eenvoudig proces voor participerende burgers.

bureau DE SWART beschikt over uitgebreide kennis van gemeente, zowel van de ambtelijke organisatie als het bestuur (College van B&W en de raad). Ook hebben wij ervaring met Plaatselijk Belangen, subsidieaanvragen, wettelijke kaders, tevredenheids- en leefbaarheidsonderzoeken, het aansturen van groepen mensen, het opstellen van ambtelijke brieven en lobbywerk. Leefbaarheid, veiligheid, wonen en duurzaamheid zijn onze specialisaties.

Wij helpen u graag, burger of overheid, om de verbindende factor te zijn in de driehoek Burger – Overheid- Omgeving. Neem voor meer informatie op met info@deswart.frl of bel met 06 50989502.